Παρουσίαση site του αρχιτεκτονικού γραφείου Ρ.Σανταμούρη,
που επίσης κατασκευάστηκε από την EarthView.