Παραγωγή καμπάνιας σε συνεργασία με το ΣFEE και την διοργάνωση καινοτόμων ιδεών “Innovation Project”, που στηρίζει και χρηματοδοτεί την έρευνα και την καινοτομία.